Forskning / 16 maj 2018 / 4 min läsning

Skolidrotten bidrar till livslång hälsa

Enligt en ny studie gjord av HPI-gruppen kan man nu konstatera att skolidrotten är en viktig faktor för både män och kvinnors förhållande till fysisk aktivitet längre fram i livet.

I en ny studie gjord av HPI-gruppen på  Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) kan man nu konstatera att skolidrotten är en viktig faktor för både män och kvinnors förhållande till fysisk aktivitet längre fram i livet.

Elin Ekblom Bak, en av forskarna på GIH säger så här:

– De kvinnor som deltog i skolans idrottslektioner, jämfört med de som inte gjorde det, är idag oftare och regelbundet fysiskt aktiva, har högre kondition, är mindre överviktiga, upplever sin hälsa bättre och har lägre blodtryck. När samma jämförelse gjordes för män visade det sig att även de upplever att de har bättre hälsa och är mindre överviktiga. För de som även var aktiva på fritiden i ung ålder finns ännu större positiva hälsomässiga effekter för både kvinnor och män.

Elin Ekblom, foto
”Detta är en av de första, stora studierna som visar på betydelsen av att vara fysiskt aktiv både i skolans regi och på fritiden.” Elin Ekblom Bak, Gymnastik och idrottshögskolan (GIH)

Skolan viktig för ett fysiskt aktivt liv

Elin trycker på skolans betydelse för att skapa förutsättningar för alla ungdomar.

– Detta är en av de första, stora studier som visar på betydelsen av att vara fysiskt aktiv både i skolans regi och på fritiden ger en god hälsa långt upp i åldrarna. Skolan är en viktig aktör när det gäller att ge möjlighet för alla barn och unga – oavsett socioekonomisk bakgrund – till ett fysiskt aktivt liv.

Forskningsstudien bygger till stor del på hälsodata från HPI. Peter Wallin, vd på HPI, kommenterar studien:

– Det är över 40 års arbete med metodutveckling, it-utveckling och utbildningar i framkant som möjliggjort vår unika hälsodata och därmed denna forskningsartikel. Från HPI vill vi särskilt tacka alla Hälsoprofilscoacher! Det är mycket glädjande att vår hälsodata kan användas till forskning och göra skillnad för människor, i synnerhet för barn och ungdomar. Nu hoppas vi att beslutsfattare inom skolan ser till elevernas bästa.

Läs hela forskningsartikeln

Ekblom-Bak, E et al. 2018: Physical Education and Leisure-Time Physical Activity in Youth Are Both Important for Adulthood Activity, Physical Performance, and Health. Journal of Physical Activity and Health, 15, 661-670.