Nyhet / 20 april 2023 / 3 min läsning

Fysiskt aktivt arbete – en riskfaktor eller friskfaktor?

Tillsammans med Hjärt-Lungfonden och GIH välkomnar vi dig till ett kostnadsfritt seminarium.

Fysisk aktivitet kopplas ofta till goda hälsoeffekter och minskad risk för sjukdom. Inom arbetsmiljöområdet verkar däremot arbeten med höga fysiska krav kunna leda till ohälsa och man pratar ofta om ergonomiskt belastande arbete som en riskfaktor. Forskning visar bland annat på en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Hur hänger det här ihop?

Två av de främsta forskarna inom området föreläser:

  • Ulf Ekelund, professor vid Norges Idrottshögskola. ”Om den fysiska aktivitetens betydelse i allmänhet”.
  • Andreas Holtermann, professor vid Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. ”Om arbetsrelaterad fysisk aktivitet och en eventuell fysisk aktivitetsparadox”.

Arbetsmiljöverket presenterar nya riktlinjer:

  • Elin Vidlund, sakkunnig handläggare inom ergonomi, Arbetsmiljöverket presenterar den nya publikationen ”Skapa rörelse och belasta rätt i arbetslivet”, ett samarbete mellan Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten.

Efter pausen har vi ett panelsamtal för att belysa arbetsplatsen som en viktig arena för hälsofrämjande arbete och hur verkligheten ser ut idag:

  • Peter Munck af Rosenschöld som är vd för Sveriges Företagshälsor,
  • Cecilia Andersson som är arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv och
  • Sineva Ribeiro som är ordförande på Vårdförbundet.

Moderator är Elin Ekblom Bak, högskolelektor i idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan.

Du väljer om du vill delta på plats eller digitalt. Seminariet är kostnadsfritt. Vi börjar kl 13.30 och avslutar 16.00. Läs mer och anmäl dig nedan.

Varmt välkommen!

Mer info om programmet och anmälan.