Forskning / 16 september 2019 / 5 min läsning

Samband mellan kondition, hjärt-kärlsjukdom och förtida död

Resultaten från den nya studien från HPI och GIH ökar möjligheterna att motivera människor till fysisk aktivitet.
Studien är den största hittills, med 266 000 män och kvinnor, i åldrarna 18-74 år.

En ny studie från HPI-gruppen på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) visar hur konditionen har samband med risker för hjärt-kärlsjukdom och förtida död. Studien är den största hitintills och baseras på 266 000 män och kvinnor, i åldrarna 18-74 år, som har genomgått en Hälsoprofil med Konditionstest på cykel.

– Tidigare studier på friska vuxna har mestadels genomförts på män. Att ungefär hälften av de totalt 266 000 deltagarna är kvinnor, ger oss här den unika möjligheten att jämföra betydelsen av kondition mellan män och kvinnor, säger docent Elin Ekblom Bak, en av de ansvariga forskarna vid GIH.

Elin Ekblom, foto
”Tidigare studier på friska vuxna har mestadels genomförts på män, men i den här studien var ca hälften 266 000 deltagare kvinnor” Elin Ekblom Bak, Gymnastik och idrottshögskolan (GIH)

Högre kondition har samband med lägre hälsorisk

Studien visar bland annat att:

  • Risken för hjärt-kärlsjukdomar och förtida död är lägre med högre kondition.
  • Risken är högre för män än kvinnor. Unga män har liknande risk som äldre kvinnor.
  • För varje högre enhet (ml) så är risken för hjärt-kärlsjukdom i genomsnitt 2,6 procent lägre och för förtida död 2,3 procent lägre.

– Att kunna visa att så lite som en enhet (ml) högre kondition kan medföra en minskning av risken för hjärt-kärlsjukdom och förtida död, speciellt för de med låg kondition, är viktigt sett ur både ett individ- och folkhälsoperspektiv, säger Peter Wallin, VD vid HPI Health Profile Institute.

– I vår tidigare studie från november 2018 visade vi att konditionen hade försämrats med 10,8 procent under de senaste tjugo åren. Nu har vi också klarlagt hälsoriskerna med denna utveckling.

– Efter att ha arbetat med konditionstester i mer än 45 år känns det skönt att återigen få det bekräftat hur viktigt det är att testa och beräkna kondition. Resultaten från den nya studien ökar våra möjligheter att motivera människor till fysisk aktivitet, säger Gunnar Andersson, Med Dr. och metod- och forskningsansvarig på HPI.

Läs hela forskningsartikeln

Ekblom-Bak, E et al. 2019: Sex- and age-specific associations between cardiorespiratory fitness, CVD morbidity and all-cause mortality in 266.109 adults. Preventive Medicine, 127.