Forskning, Nyhet / 17 februari 2021 / 3 min läsning

Riskbruk av alkohol har samband med låg fysisk aktivitet och mer stillasittande

Män och kvinnor med riskbruk av alkohol rapporterade lägre nivåer av total fysisk aktivitet och mer stillasittande jämfört med de utan riskbruk. Det visar vår senaste studie tillsammans med forskarna i HPI-gruppen på Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH.

Riskbruk av alkohol hos män och kvinnor i åldersgruppen 40-65 år var dessutom associerat med låg maximal syreupptagning.

Mats Hallgren
”Hälsofrämjande arbete för de med riskbruk av alkohol behöver kompletteras med insatser för att stimulera till mer fysisk aktivitet och mindre stillasittande.” Mats Hallgren, PhD, Karolinska Institutet, Stockholm.

Jämförelser mellan de utan respektive med hög risk

Staplarna i figuren nedan visar odds ratio (“risken”) för låga nivåer av träning (blå), låg total fysisk aktivitet (röd), mycket stillasittande (grå) och låg maximal syreupptagning (gul). Referens är de med lågt riskbruk. De med hög risk finns längst till höger. Ju högre stapel, desto högre odds jämfört med referensgruppen.

Alkoholkonsumtionen registrerades utifrån frågorna i AUDIT-C (Alcohol Use Disorders Identification Test) med gränsdragningen:

  • Utan risk 1-3 poäng (kvinnor) 1-4 poäng (män),
  • Låg risk 4-5 poäng (kvinnor) 5-6 poäng (män),
  • Hög risk 6 poäng eller mer (kvinnor) och 7 poäng eller mer (män).

Studien är genomförd på 47,559 deltagare i åldern 18-65 år, som deltagit i Hälsoprofiler under åren 2017-2019.

Läs hela forskningsartikeln

Mats Hallgren (KI), Davy Vancampfort (Dep of Rehab Sci, Univ of Leuven, Belgium), Thi-Thuy-Dung Nguyen (KI), Elin Ekblom-Bak (GIH), Peter Wallin (HPI), Gunnar Andersson (HPI), Andreas Lundin (KI). Physical Activity, Sedentary Behavior, and Cardiorespiratory Fitness in Hazardous and Non-Hazardous Alcohol Consumers. American Journal of Health Promotion, Januari 2021.