Nyhet / 24 februari 2021 / 2 min läsning

Regeringen uppmärksammar företagshälsovården

Nyligen presenterade regeringen sin nya arbetsmiljöstrategi. Samtidigt tar arbetsmarknadsministern över ansvaret för arbetsmiljöfrågorna. Med detta rör sig regeringen från ett reaktivt förhållningssätt när det gäller arbetsmiljö till ett tydligare fokus på det förebyggande arbetet.

Särskilt glädjande är att regeringen vill bidra till att utveckla och förstärka företagshälsovården. Inom företagshälsovården finns de människor och den förändringskraft som kommer att vara avgörande när strategin ska förverkligas. Företagshälsovården har en stor uppgift framför sig i det systematiska arbetsmiljöarbetet och behöver regeringens hjälp för att lyckas, bland annat genom nya regeländringar.

På HPI Health Profile institute kommer vi att göra allt vi kan för att bidra till ett hållbart arbetsliv. Med vår nya omfattande satsning på tjänster inom arbetsmiljö vill vi spela en nyckelroll i arbetsmiljöarbetet och samtidigt bli en ännu starkare partner till företagshälsorna.

Regeringens tiopunktsprogram för ett hälsosamt arbetsliv:

1. En översyn av arbetsmiljöregelverket.

2. Ett jämställdhetsfokus på arbetsmiljöfrågorna.

3. En vidgad nollvision om att ingen ska dö av arbete.

4. Utveckling med ökad stress i arbetslivet måste brytas.

5. Ett fokus på friska arbetsplatser.

6. Företagshälsovården behöver utvecklas och stärkas.

7. Arbete mot trakasserier, hot och våld i arbetslivet.

8. Ökad kunskap om arbetsmiljö – redan i skolan.

9. Ytterligare steg för att stoppa arbetslivskriminalitet.

10. Stärkt samverkan.