Nyhet / 08 juni 2021 / 3 min läsning

Kartläggning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

Nu lanserar vi OSA-kartläggning – en tjänst som hjälper dig som arbetsgivare att få en heltäckande bild av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Genom att kartlägga risk- och hållbarhetsfaktorer i verksamheten ger tjänsten tydligt underlag för strategisk utveckling av din verksamhet.

OSA-kartläggningen är vetenskapligt baserad och används internationellt. Instrumentet bygger på enkäten Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ) och ger en nulägesbild av arbetsmiljön med syfte att ta reda på vilka arbetsmiljöfaktorer som utgör en risk- respektive bidrar till hållbarhet.

Genom att identifiera vilka grupper och enheter som behöver stöd och vilka grupper som kan utgöra goda exempel skapas underlag till riktade och välanpassade förbättringsåtgärder.

Så genomförs OSA-kartläggningen

  1.  Deltagarna svarar på frågorna i OSA-kartläggningen i vår webbtjänst Todaytoo.
  2.  Resultatet sammanställs på anonym gruppnivå i Plustoo, HPI:s marknadsledande plattform för hälso- och arbetsmiljöutveckling.
  3.  Resultatet används som underlag för organisationens utveckling.
  4.  Av underlaget skapas handlingsplaner.
Peter Wallin, vd
”OSA-kartläggning är ett utmärkt verktyg för att skapa underlag för riktade, strategiska förbättringsåtgärder i arbetsmiljö och utvecklingsarbete. ” Peter Wallin, VD

Kom igång med OSA-kartläggning

Här kan du läsa mer om OSA-kartläggning, teckna ett abonnemang i Plustoo och beställa dina första tester redan idag.