Forskning, Nyhet / 04 november 2021 / 3 min läsning

Ny studie från HPI-gruppen på GIH: Att behålla eller förbättra sin kondition har samband med lägre risk att uppleva sin hälsa som dålig

Vi har visat att sambandet gällde oavsett påverkan från variablerna ålder, kön, BMI, beräknad syreupptagning och förändringar i andra hälsorelaterade variabler.

Ett annat resultat var att en årlig genomsnittlig minskning av maximal syreupptagning med minst 3 % var förknippad med en 34 % högre risk för att uppleva sin hälsa som dålig, jämfört med de som förbättrat eller hade oförändrad kondition. Sambandet gällde även efter kontroll av variablerna BMI, rygg/nackbesvär, stress, träningsvanor och sömnproblem och var starkast hos deltagarna med längst uppföljningstid mellan de två Hälsoprofilerna (≥10 år).

Allt fler studier visar att upplevd hälsa har starka samband med ett flertal riskfaktorer, kommande allvarliga sjukdomar och högre dödlighet.

Gunnar Andersson
”Variabeln upplevd hälsa har funnits med i Hälsoprofilen sedan starten och resultaten i studien visar att den tillsammans med konditionstestet fortsatt fyller en mycket viktig funktion.” Gunnar Andersson, Med dr, HPI Health Profile Institute

Studien har genomförts på 98 718 personer (45 % kvinnor, medelålder 42,2 år) som under åren 1988 – 2019 deltagit i två Hälsoprofiler. Den andra Hälsoprofilen genomfördes efter i genomsnitt 4,3 år. Samtliga upplevde sin hälsa som bra vid den första Hälsoprofilen.

Artikeln finns fritt tillgänglig på Scandinavian Journal of Public Health eller i GIH:s databas.