Nyhet / 07 maj 2021 / 5 min läsning

Ny podd för dig som är intresserad av arbetsmiljöfrågor

HPI presenterar och stöttar podden Allt är arbetsmiljö som är en oberoende podd för dig med intresse av arbetsmiljöfrågor. Du kanske arbetar inom företagshälsa, HR, som chef eller är skyddsombud.

Podden är oberoende och drivs av vår senior advisor Stefan Persson och Robert Persson-Asplund, Psykolog och organisationskonsult, Phd, Forskare vid Linköpings universitet, Chefspsykolog på Avonova.

I ”Allt är arbetsmiljö” varvas fakta med trend- och omvärldsspaning kring aktuella ämnen med fokus på kunskap kring det breda och djupa området arbetsmiljö.  Intressanta gäster ger perspektiv och varje avsnitt är ca 30 minuter.

Avsnitt 1: Företagshälsovården är en kunskapsbransch

Ett resonerande samtal mellan Stefan och Robert om vad arbetsmiljö är – erfarenheter och utmaningar. Samt innehåll och tankar om de sex första poddavsnitten.

Avsnitt 2: Det sociala kapitalet definierar organisationens förmåga att upptäcka risker

Podden gästas av Hanne Berthelsen forskare och docent i ledarskap och organisation vid Malmö universitet och knuten till CTA, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering. Hanne är Hon är bland annat den som utvecklat enkätverktyget Copsoq med fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Avsnitt 3: ”Uthållighet och tydligt ägarskap bland linjechefer ända upp till VD är helt avgörande för framgång i hälso- och arbetsmiljöarbetet”

Thomas Karlsson fd produktionsdirektör vid Scania är gäst. Under ett flertal år var Thomas ansvarig för drygt 20 000 medarbetare varav drygt 1 000 chefer. Med ett äkta engagemang var han en av de drivande när Scania utvecklade sambandet mellan en solid värdegrund, inkluderande metoder, och ett starkt långsiktigt resultat i form av kvalité, lönsamhet och ökad frisknärvaro samt en säker arbetsmiljö.

Avsnitt 4: ”När något allvarligt händer t ex en allvarlig olycka då är det plötsligt en styrelsefråga men det är ett väldigt reaktivt förhållningssätt”

Caroline Lornudd är gäst. Caroline är psykolog och ledarskapsforskare. Delar av hennes forskning är inriktad på betydelsen av en ansvarsfull och engagerad styrelse i arbetet med hälsa och arbetsmiljö. I avsnittet spanas även på hur HR-rollen har förutsättningar och kompetens att hantera ”hela arbetsmiljöfrågan” samt hur svårt det är att få ner antalet dödsfall i arbetslivet.

Avsnitt 5: ”Vi pratar om en månadslön per år i kostnader kring en person med nedsatt fysisk kapacitet”

Gunnar Andersson är en av hälsoutvecklingens verkliga pionjärer och pappa till bl a Hälsoprofilbedömningen. I detta avsnitt resoneras det kring hälsoprofilens historia och tillkomst men även alla de moderna forskningsprojekt som Gunnar är engagerad i tillsammans med bl a Gymnastik- och idrottshögskolan.

Avsnitt 6: ”Ohälsonärvaron är en större kostnad än sjukfrånvaron i de flesta organisationer”

Vi möter arbetshälsoekonomen Mikael Renberg och pratar om insatser och effekter i hälso- och arbetsmiljöarbetet.
Stefan och Robert spanar även på:
– Den nya Visselblåsarlagen som har stort arbetsmiljöfokus, en tillgång eller belastning
– Skydds och arbetsmiljöombudet, en viktig resurs som håller på att försvinna. Det saknas 100.000 skyddsombud i dag.

Podden ”Allt är arbetsmiljö” med:

Stefan Persson, senior advisor på HPI med fokus på strategiska arbetsmiljöfrågor. Tidigare affärsutvecklings- och marknadschef på Avonova, hälso- och arbetsmiljöchef på Scania och ordförande i branschföreningen Sveriges Företagshälsor. I dag är Stefan också aktiv i sin egen verksamhet Health Innovations Sweden med stöd till ledningsgrupper och utbildning av chefer och skyddsombud.

Robert Persson-Asplund, Psykolog och organisationskonsult, Phd, Forskare vid Linköpings universitet, Chefspsykolog på Avonova. Släppte våren 2021 rapporten ”learning how to recover from stress-related disorders via internetbased interventions”.