Nyhet / 02 februari 2021 / 3 min läsning

Nu storsatsar vi på arbetsmiljö

Vi inleder en omfattande satsning på tjänster inom arbetsmiljö och rekryterar flera experter. Tillsammans vill vi göra HPI till den branschledande leverantören av metoder och tjänster inom både hälsa och arbetsmiljö.

Som en del av satsningen kompletterar vi vårt hälsoteam med flera experter inom arbetsmiljö. Därigenom får vi specialistkompetens inom arbetsmiljömedicin, organisatorisk och social arbetsmiljö samt systematiskt arbetsmiljöarbete. Samtidigt utökar vi teamet för IT-utveckling med flera personer.

En plattform för både hälsa och arbetsmiljö

Vår digitala plattform används av större delen av landets företagshälsor. De nya tjänsterna och verktygen inom arbetsmiljö ska göra det möjligt för företagshälsorna att på en och samma plattform samla hela sitt arbete med både hälsa och arbetsmiljö.

Peter Wallin, vd
”Vi vill stärka företagshälsorna med ytterligare kunskap och stöd inom både hälsa och arbetsmiljö och samtidigt erbjuda den bästa tänkbara digitala plattformen.” Peter Wallin, vd

HPI:s nya experter inom arbetsmiljö

  • Sofia Paulsson, medicinsk chef. Specialistläkare i arbets- och miljömedicin och doktorand inom arbetsmedicin vid Uppsala universitet. Tidigare chefsläkare på Avonova och företagsläkare på Stora Enso.
  • Claes Björkman, metodutvecklare och utbildningsansvarig inom arbetsmiljö. Ergonom och legitimerad fysioterapeut. Tidigare utbildnings- och verksamhetschef på Avonova.
  • Peter Tigerberg, affärs- och produktchef samt tjänstespecialist inom företagshälsa. Tidigare produktchef på Avonova och ansvarig för hälso- och arbetsmiljöarbete inom bland annat metallindustrin.
  • Stefan Olander, säljansvarig. Tidigare hälsoutvecklare, säljchef, verksamhetschef och kundansvarig på bland annat Avonova och Feelgood.
  • Stefan Persson, senior advisor med fokus på strategiska arbetsmiljöfrågor. Tidigare affärsutvecklings- och marknadschef på Avonova, hälso- och arbetsmiljöchef på Scania och ordförande i branschföreningen Sveriges Företagshälsor.

För mer information, kontakta:
Peter Wallin, vd, 070-833 91 20, peter.wallin@hpihealth.se