Nyhet / 03 december 2020 / 2 min läsning

Negativ hälsoutveckling, som kräver nationell strategi

Docent Elin Ekblom-Bak och professor Björn Ekblom har summerat forskningsfynden från de 12 artiklar som vi (HPI-gruppen på GIH) hittills har publicerat. Den negativa hälsoutvecklingen måste tas på allvar.

En av de centrala faktorerna till att vi inte nått längre i arbetet mot ohälsosamma levnadsvanor – såväl fysisk inaktivitet och stillasittande som ohälsosamma matvanor – är bristen på en övergripande nationell strategi och samordning.

Forskningen baseras på vår unika databas med Hälsoprofiler genomförda under mer än 30 år. Det är värt att notera att efter mer än fyra decennier utgör Hälsoprofilen ett strategiskt underlag för att förbättra folkhälsan.

Läs hela artikeln

Centrum för idrottsforskning, CIF, är en svensk statlig organisation som har ett uppdrag av regeringen att initiera, samordna, stödja och informera om forskning inom idrott. Detta gör CIF bland annat genom att fördela anslag till forskningsprojekt och tjänster samt publicera webbtidningen Idrottsforskning.se