Forskning, Nyhet / 12 maj 2021 / 2 min läsning

Mycket stillasittande på arbetet ökade sannolikheten för upplevd dålig hälsa och ofta rygg-/nackbesvär

Mycket stillasittande på arbetet ökade sannolikheten för upplevd dålig hälsa och ofta rygg-/nackbesvär.

De som däremot gjorde regelbundna avbrott i stillasittandet hade betydligt lägre sannolikhet för upplevd dålig hälsa och rygg-/nackbesvär. Sambandet påverkades av kön, typ av arbete, fysisk träning och stillasittande på fritiden.

Studien är genomförd på 44 978 personer (42% kvinnor), som deltog i Hälsoprofiler under åren 2014-2019.

Gunnar Andersson
”Resultaten från HPI Hälsodata att mycket stillasittande även påverkar den upplevda hälsan negativt, är värdefulla och stärker de uppdaterade rekommendationerna att alla vuxna bör begränsa tiden i stillasittande och vara mer fysiskt aktiva för att undvika hälsorisker.” Gunnar Andersson, Med dr, HPI Health Profile Institute.

Artikeln är skriven av forskarna i HPI-gruppen på Gymnastik- och idrottshögskolan.

Lena V Kallings (GIH), Victoria Blom (GIH), Björn Ekblom (GIH), Tobias Holmlund (GIH), Jane Salier Eriksson (GIH), Gunnar Andersson (HPI), Peter Wallin (HPI), Elin Ekblom Bak (GIH).