Nyhet / 13 oktober 2021 / 6 min läsning

Makro- & mikrotrender i arbetslivet

Föredrag från HPI:s konvent En bättre hälsa och ett hållbart arbetsliv.

HPI har spanat på trender på sådant som har betydelse för oss som arbetar med hälsa och arbetsmiljö. Det är frågeställningar och initiativ som vill locka till vidare analys och diskussion – vad är det händer omkring oss som påverkar vårt dagliga och framtida arbete.

Det finns många faktorer som pekar på att experter inom hälsa och arbetsmiljö behövs, kanske mer än någonsin, men vi kan inte luta oss tillbaka och vänta på att bli tillfrågade. Vi behöver själva skapa de sammanhang där vi kommer till vår rätt.

 


 

Makrotrender i arbetslivet hösten 2021

Arbetsmiljö mer i fokus än någonsin

Frågor kring arbetsmiljö har fått ett stort medialt fokus under pandemin. När nu vår hjärtefråga är i fokus, hur kan vi forma våra frågor och våga skapa plats för dem i stället för att luta oss tillbaka och vänta på en beställning?

Ökat behov av att påvisa empiri och evidens

Media har även bidragit till att skapa en efterfråga på evidens – vi tänker på vaccinationsdebatten. För att känna tillit till vaccinets snabba förlopp krävdes evidens. Hur kan vi fortsätta använda evidens som en del av vår leverans?

Distansarbetets utmaningar

Från ett tvång att jobba hemifrån till en möjlighet att jobba hemifrån. Hur hanterar vi den övergången och alla frågor den för med sig? Stort fokus har tidigare lagts på de som jobbar hemifrån. Har vi nu en arbetsmiljöskuld till de som inte kunnat jobba hemifrån? Att leda utspridda medarbetare har slitit på cheferna. Hur stöttar vi dem att fortsätta riskbedöma verksamheten? Om en del vill jobba mycket på arbetsplatsen – får den fördelar jämfört med de som jobbar hemifrån?

Nya aktörer når de som saknar företagshälsa

1,5 miljoner anställda saknar kontakt med en företagshälsa. Det ger utrymme för nya aktörer att nå fram till dessa företag med kunskap inom hälsa och arbetsmiljö. Vi ser att bland annat försäkringsbolag och managementkonsulter rör sig i riktning mot hälsa och arbetsmiljö.

Den fysiska förmågan minskar

Forskning visar att den fysiska förmågan minskar i flertalet yrkesgrupper. Vi kan mycket om levnadsvanor och dess betydelse för hälsan. Vi kan också mycket om arbetsmiljö och kan gifta ihop de här kunskaperna. Framför allt för yrken där man behöver sin fysiska förmåga. Det är inte bara till gagn för individen utan också för arbetsgivaren.

Fortsatt digitalisering

Pandemin har blivit en hästspark i digitalisering, även för företagshälsan. Vilka tjänster ska vi egentligen digitalisera och vilka tjänster ska vara kvar i det fysiska rummet?

 

 

10 mikrotrender i arbetslivet som påverkar företagshälsan

1. Vem vill bli skyddsombud?
Fler än 50 000 skyddsombud saknas. Vilka blir konsekvenserna?

2. 20 000 nya chefer behövs i offentlig sektor till 2026.
Vad innebär det för medarbetarna? Hur stöttar företagshälsan bäst?

3. Vem ska äga OSA-frågorna?
Hur agerar företagshälsobranschen när HR duckar för SAM?

4. Kostnaden för ohälsonärvaron är större än sjukfrånvaron?
Hur tydliggör vi det arbetshälsoekonomiska verktyget?

5. 75 % orkar inte följa upp arbetsmiljöarbetet.
Hur kan vi skapa insikt kring att SAM är arbetsmiljöarbetets motor?

6. Arbetsolycksfall och dödsfall på jobbet ökar.
Hur kan vi som expertstöd mer aktivt skapa medvetenhet och erbjuda metoder och tjänster?

7. Ensamhet – ny forskning om hur vi kan påverkas även fysiskt.

8. AFS 2015:4 – OSA.
Nu sätts sanktionslistan upp. Hur kommer de första prejudikaten se ut? Hur kan vi skapa än mer fokus på kompetens och utbildning?

9. Vem vågar erbjuda hälsofrämjande metoder?

10. Ska företagshälsobranschen visselblåsa högt vid felaktigheter?
Kan företagshälsan vara en resurs och sprida kunskap?

Om makro- och mikrotrenderna

De som spanat på trender denna gång är Sofia Paulsson, Claes Björkman och Stefan Persson.

För mer inspiration och kunskap:

👉 Läs vår litteratur och våra publikationer

👉 Följ oss på Linkedin för nyheter och forskningsrön