Nyhet / 28 april 2021 / 4 min läsning

Internationella Arbetsmiljödagen 28 april

Idag är det den Internationella Arbetsmiljödagen ”World Day for Safety and Health at Work” som är en årlig världsomfattande kampanj för att främja ett säkert, hälsosamt och hållbart arbete. Temat för 2021 är att belysa hur viktigt det är med robusta arbetsmiljösystem för att bättre kunna föregripa effekter och utmaningar vid plötsliga händelser, såsom en pandemi.

Coronapandemin har ställt såväl regeringar, arbetsplatser och allmänheten inför helt nya utmaningar. Brister i många system för att möta kriser har blivit uppenbara och vi kan dra många lärdomar och erfarenheter av hur det påverkat arbetslivet.

Claes Björkman
”Vi har lärt oss att arbeta på distans och hur det innebär många möjligheter för arbetstagare, men också medfört potentiella nya arbetsmiljörisker. Det innebär också en polarisering mellan dem som kan arbeta hemifrån och dem som måste vara på plats.” Claes Björkman, senior arbetsmiljöspecialist, utbildningschef på HPI

Som arbetsgivare kan det vara svårt att skapa system, som är robusta, men samtidigt flexibla, så att de kan användas vid alla typer av oförutsedda händelser. Ofta behöver man hjälp av en expertresurs såsom företagshälsorna för att skapa ramarna för processer kring ett systematiskt arbetsmiljöarbete, som också tydligt kopplas till verksamhetens system för ständiga förbättringar.

Företagshälsan kan hjälpa dig som arbetsgivare med att säkerställa att ni på ett systematiskt sätt kan identifiera, bedöma, åtgärda och följa upp risker vid plötsliga händelser. Det kan handla exempelvis om:

  • Är befintliga policyer och rutiner tillräckliga för att minska smittspridning på arbetsplatser av exempelvis säsongsinfluensa och förkylningar?
  • Finns det etablerat stöd till medarbetare som arbetar hemifrån att ha en god fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö?
  • Behövs stöd för att utforma flexibla arbetsplatser, utifrån att många fortsatt kommer arbeta både hemma och på kontoret?
  • Finns det i verksamheten förutsättningar för chefer att leda på distans för ett tryggt, hälsosamt och framgångsrikt arbetsklimat?
Sofia Paulsson
”För oss som arbetar med arbetsmiljöfrågor är det värdefullt med en dag som Internationella Arbetsmiljödagen för att belysa aktuella ämnen på en internationell arena, men samtidigt vet vi att det är det dagliga systematiska arbetsmiljöarbetet som gör den stora skillnaden.” Sofia Paulsson, Leg läkare, specialist i arbets- och miljömedicin, medicinsk chef på HPI