Nyhet / 26 juni 2023 / 4 min läsning

Inspelning seminarium; Fysiskt aktivt arbete – en riskfaktor eller friskfaktor?

Tillsammans med Hjärt-Lungfonden och GIH anordnade vi seminariet; Fysiskt aktivt arbete – en riskfaktor eller friskfaktor?

Fysisk aktivitet kopplas ofta till goda hälsoeffekter och minskad risk för sjukdom. Inom arbetsmiljöområdet verkar däremot arbeten med höga fysiska krav kunna leda till ohälsa och man pratar ofta om ergonomiskt belastande arbete som en riskfaktor. Forskning visar bland annat på en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Hur hänger det här ihop?

Två av de främsta forskarna inom området föreläser:

  • Ulf Ekelund, professor vid Norges Idrottshögskola. ”Om den fysiska aktivitetens betydelse i allmänhet”.
  • Andreas Holtermann, professor vid Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. ”Om arbetsrelaterad fysisk aktivitet och en eventuell fysisk aktivitetsparadox”.

Arbetsmiljöverket presenterar nya riktlinjer:

  • Elin Vidlund, sakkunnig handläggare inom ergonomi, Arbetsmiljöverket presenterar den nya publikationen ”Skapa rörelse och belasta rätt i arbetslivet”, ett samarbete mellan Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten.

Seminariet avslutas med ett panelsamtal för att belysa arbetsplatsen som en viktig arena för hälsofrämjande arbete och hur verkligheten ser ut idag:

  • Peter Munck af Rosenschöld som är vd för Sveriges Företagshälsor,
  • Cecilia Andersson som är arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv och
  • Sineva Ribeiro som är ordförande på Vårdförbundet.

Moderator är Elin Ekblom Bak, högskolelektor i idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan.

Ta del av inspelat seminarium, del 1.

– Ulf Ekelund, professor vid Norges Idrottshögskola, “Om fysisk aktivitets betydelse i allmänhet”.
– Andreas Holtermann, professor vid Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, ”Om arbetsrelaterad fysisk aktivitet och en eventuell fysisk aktivitetsparadox”.
– Elin Vidlund, sakkunnig handläggare inom ergonomi vid Arbetsmiljöverket, ”Skapa rörelse och belasta rätt i arbetslivet” som tagits fram i samarbete med Folkhälsomyndigheten.

Moderator är Elin Ekblom Bak, docent vid GIH.

Ta del av inspelat seminarium, del 2. Denna del består av ett panelsamtal i ämnet ”Hur kan vi få alla att springa åt samma håll”.

– Peter Munck af Rosenschöld, vd för Sveriges Företagshälsor.
– Cecilia Andersson, arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv.
– Sineva Ribeiro, ordförande på Vårdförbundet.

Moderator är Elin Ekblom Bak, docent vid GIH.