Fakta, Nyhet / 24 maj 2023 / 3 min läsning

Hur stora är hälsoklyftorna i svenska arbetslivet?

Hur stora är hälsoklyftorna i svenska arbetslivet? 

Arbetsplatsen är en, till stora delar outnyttjad, arena för att utveckla hälsa. Det är inte bara en fråga om folkhälsa. Det är verksamhetskritiskt för arbetsgivare att integrera medarbetarnas hälsa i arbetsmiljöarbetet.

Arbetsplatsen är en arena därför att:

▫ Arbetsplatsen omfattar större delen av befolkningen i åldrarna 18–67 plus.

▫ Vi arbetar ungefär hälften av vår vakna tid.

▫ Via arbetsplatsen kan vi nå de som behöver det mest.

▫ Arbetsplatsen kan tillgodose de grundläggande motivationsbehoven för en hållbar livsstilsförändring.

Se vår film som visar behovet av att utveckla hälsa för ett hållbart arbetsliv.