Nyhet / 15 juni 2021 / 2 min läsning

Hur stor andel koalor, får, lejon och myror har vi i det svenska arbetslivet?

I början av juni presenterade Folkhälsomyndigheten sina ”Rekommendationer för fysisk aktivitet och stillasittande” som grundar sig på WHO:s senaste rekommendationer från i vintras. En av nyheterna är att de för första gången nu säger att vi bör begränsa vårt stillasittande. Och om man är mycket stillasittande bör man kompensera med mer fysisk aktivitet.

Metaforerna koalor, får, lejon och myror får plats i modellen som kallas rörelsekorset. Hur fördelar sig det svenska arbetslivets medarbetare över de fyra kategorierna under pandemiåret 2020?

WHO:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer är mycket viktiga för oss

HPI har i över 40 år utvecklat tjänster för att fler ska få kunskap och motivation att förbättra sin hälsa och för att fler ska få ett hållbart arbetsliv. WHO:s senaste rekommendationer för fysisk aktivitet är mycket viktiga för oss och vår unika databas visar hur stor andel av medarbetare i arbetslivet som når upp till de nya rekommendationerna.

Om Hälsoprofil

Data är hämtat från vår tjänst HPI Hälsoprofil som vi har utvecklat sedan 1976. Metoden är evidensbaserad och tvärvetenskapligt förankrad i beteendevetenskap, fysiologi och medicin. Hälsoprofilen är ett viktigt instrument för företagshälsor och andra hälsoaktörer för att ge människor kunskap och motivation för att förbättra sin hälsa. Hälsoprofilen är Sveriges mest använda tjänst för att utveckla hälsa och därigenom har vi byggt upp en världsunik databas som spänner över 30 år.