Forskning, Nyhet / 23 november 2021 / 6 min läsning

Hur kan fysisk aktivitet förebygga risken för cancer?

Hur ser kopplingen mellan fysisk aktivitet och cancerrisk ut, och hur påverkas cancerrisken av förändringar i kondition och fysisk aktivitet under olika delar av livet? HPI-gruppen Gymnastik- och idrottshögskolan kommer att forska om detta samband med medel från Cancerfonden. 

Det finns sedan tidigare forskning som pekar på att kondition och fysisk aktivitet påverkar risk för insjuknande och död i cancer. Forskningen baseras dock främst på mätningar som genomförts vid ett enstaka tillfälle, och hur dessa påverkar cancerrisken senare i livet.

HPI-gruppen har tilldelats 2,4 miljoner kr av Cancerfonden för att genomföra en forskningsstudie inom detta område. Elin Ekblom Bak leder HPI-gruppen  Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) som bedriver forskning på en unikt stor databas av hälsoprofilbedömningar genomförda i den svenska arbetsföra befolkningen sedan 1980-talet. Hon har tillsammans med HPI-gruppen publicerat ett antal artiklar om bland annat nedgången i kondition de senaste årtiondena.

Elin Ekblom
”Vi vet att aktivitetsvanor och kondition varierar mycket under livsloppet. Vi vill titta närmare på hur dessa förändringar hänger ihop med cancerrisk. Om vi vet när i livet livsstilsförändringar har störst effekt, då kan vi också bli bättre på att förebygga cancer.” Elin Ekblom Bak

Rekordutdelning

Cancerfondens forskningsnämnd har beslutat att dela ut totalt 732 miljoner kronor till svensk cancerforskning fördelat på fjorton lärosäten runt om i landet. Sammanlagt i år har Cancerfonden fattat beslut om att dela ut 850 miljoner kronor till svensk cancerforskning. Det är det största beloppet någonsin från Cancerfonden.    
– Det är en fantastisk känsla att få dela ut ett rekordbelopp till svensk cancerforskning och till så många duktiga forskare. Det är bara genom forskning vi kan besegra cancer och de här pengarna räddar liv, säger Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd. 

Utses i nationell konkurrens

I urvalsprocessen av de projekt som får finansiering låter Cancerfonden alla forskningsprojekt konkurrera med varandra oberoende av cancerform och forskningsmetod. Cancerfondens forskningsnämnd bedömer vilka projekt som har störst chans att nå framgångsrika resultat och finansieringen fördelas till de projekt som har störst möjlighet att bidra till att besegra cancer.