Nyhet / 23 juni 2021 / 3 min läsning

HPI medverkar i forskningsprojekt kring fysisk aktivitet och hjärnhälsa

I ett nytt åttaårigt forskningsprojekt satsar nu HPI, tillsammans med KK-stiftelsen, GIH och elva andra företag, drygt 120 miljoner på forskning om fysisk aktivitet och friska hjärnfunktioner.

Projektet startar i november 2021 och syftar till att bredda och fördjupa forskningen kring hälsosamma hjärnfunktioners samband med fysisk aktivitet. Det är ett unikt projekt där välmeriterade forskare arbetar tillsammans med kunskapskompletterande företag.

Utöver HPI är de medverkande företagen AbbVie, Avonova Hälsa, BioArctic, Ikea, Itrim, Monark Exercise, Permobil, Saab, Sats, Skandia och Storytel. De ideella organisationerna Generation Pep, RG Aktiv Rehabilitering och Spinalis stödjer också projektet med sin specialiserade kompetens.

HPI forskning
”– Vi vill förstå mer om hur fysiska aktivitetsmönster påverkar våra hjärnor och hur hållbara rörelsekulturer kan stödjas i samhället, i arbetslivet och privatlivet för att på ett effektivt och attraktivt sätt bidra till ett hälsofrämjande för alla. Därför inkluderar vår forskning aktivt även människor med fysiska eller kognitiva funktionsnedsättningar så att nya innovationer av tjänster och produkter kan anpassas också efter deras behov.” Maria Ekblom, som är docent och projektledare för E-PABS vid GIH.

Korta fakta

KK-stiftelsen har bedömt och beviljat Gymnastik- och idrottshögskolans forskningsansökan utifrån kriterierna vetenskaplig kvalitet, nytta för näringslivet, resultat och effekter samt genomförbarhet.

GIH bedriver utbildning och forskning inom kunskapsområdena Fysisk aktivitet, hållbarhet och hälsa, Organiserad idrott och prestationsutveckling, samt Skolämnet idrott och hälsa. HPI samarbetar med forskare inom fysiologi, beteendevetenskap, epidemiologi och medicinsk vetenskap.

Samverkansforskningen inom hjärnhälsa har bedrivits på GIH sedan 2016, och har framförallt studerat kontorsarbetares och skolungdomars psykiska hälsa och kognitiva funktioner i relation till fysisk aktivitet, stillasittande och kondition. Läs mer på www.gih.se/hjarnhalsa

Forskningsprofilen E-PABS är ett projekt där välmeriterade forskare och kompletterande företag samarbetar kring tre teman och nio initiala delprojekt.

E-PABS tre teman är:

  • Beteendeförändring
  • Fysisk aktivitetsepidemiologi
  • Träningens neurofysiologi

Läs mer i pressmeddelandet från GIH