Fakta, Nyhet / 21 juni 2023 / 3 min läsning

“HPI Hälsoprofil – Tvärvetenskap, evidens och beprövad erfarenhet”

Gunnar Andersson och Peter Wallin skrev 2019 ”HPI Hälsoprofil – Tvärvetenskap, evidens och beprövad erfarenhet”. I det uppdaterade dokumentet från 2023 hittar du bakgrund, syfte, innehåll, standardisering, metod, genomförande, forskning och mycket mer om HPI Hälsoprofil, som visar vad som har gjort HPI Hälsoprofil så framgångsrik.

Erik Hemmingsson, foto
”Innehållet i HPI Hälsoprofil är evidensbaserat och samtliga komponenter är noggrant utvalda utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, för att identifiera de faktorer individen själv kan påverka i syfte att generera högsta möjliga hälsovinst.” Erik Hemmingsson, PhD, Med dr, Docent Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH
Gunnar Andersson
”HPI Hälsoprofil har sedan 47 år tillbaka en kontinuerlig och stark förankring i tvärvetenskaplig forskning och utgör ett ledande strategiskt underlag för att förbättra folkhälsan i Sverige.” Gunnar Andersson, Med dr, HPI Health Profile Institute

Ladda ner dokumentet

Dokumentet vänder sig till dig som är intresserad av hälsoinsatser och en hälsofrämjande organisation.