Forskning, Nyhet / 04 september 2023 / 2 min läsning

HPI-gruppen på GIH tilldelas drygt 23 miljoner kr i forskningsanslag av Forte

För att möta dagens folkhälsoutmaningar satsar Forte nu 230 miljoner kronor till tio sexåriga forskningsprogram för att fördjupa kunskapen om hälsofrämjande och förebyggande insatser inom folkhälsopolitikens åtta prioriterade områden.

Forte, forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, har beviljat drygt 23 miljoner till Elin Ekblom Bak och HPI-gruppen på Gymnastik- och idrottshögskolan för forskningsprogrammet ”Work together: Ett systembaserat forskningsprogram för att uppdatera företagshälsovården och minska hälsogapet.”

Vi på HPI är tillsammans med branschföreningen Sveriges Företagshälsor stolta samarbetspartners och ser verkligen fram emot att komma i gång!

Elin Ekblom
”Syftet med programmet är att förbättra ett befintligt företagshälsovårdsprogram med syfte att minska ojämlikheter i hälsa. Det är väldigt kul att vi med stöd från Forte kan fortsätta stärka forskningen kring hälsa i arbetslivet med fokus på att minska hälsogapet i samhället.” Elin Ekblom Bak

Läs mer på Forte:s hemsida