Forskning / 21 november 2018 / 5 min läsning

Försämring av svenskars kondition sedan 1995

En ny studie från HPI-gruppen på GIH visar hur konditionen förändrats de senaste årtionden i den allmänna befolkningen.

Den senaste studien från HPI-gruppen på på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) med över 350 000 män och kvinnor i den arbetsföra befolkningen visar en kraftig nedgång av maximal syreupptagning mellan åren 1995–2017. I hela studiepopulationen minskade konditionen med 10,8 procent och andelen med en hälsofarlig låg kondition ökade från 27 procent till 46 procent.

Deltagarna har genomgått en Hälsoprofil och fått sin kondition beräknad via ett icke-maximalt Konditionstest på cykel.

– Detta är en av de första och största studierna såväl nationellt som internationellt som kunnat visa på hur konditionen förändrats de senaste årtionden i den allmänna befolkningen. Hälsoförebyggande insatser måste sättas in för att förhindra denna negativa trend, säger Elin Ekblom Bak, en av de ansvariga forskarna vid GIH.

Elin Ekblom, foto
”Konditionen har försämrats de senaste årtiondena. Hälsoförebyggande insatser måste sättas in för att förhindra denna negativa trend.” Elin Ekblom Bak, Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)

Försämrad kondition i hela populationen

Studien visar bl.a. att:

  • en kraftig nedgång i hela studiepopulationen, som var kraftigare för män, yngre åldersgrupper, lågutbildade och de som bodde i landsbygdslän
  • bara en tredjedel av nedgången berodde på en samtidig viktuppgång, d.v.s att större delen av nedgången berodde på en nedgång av aerob kapacitet

– Behovet av att testa kondition är viktigt för att många överskattar sin fysiska aktivitet och för att utvärdera effekten av sin fysiska aktivitet. Har min fysiska aktivitet gjort ett avtryck på min kondition? Maximal syreupptagning eller kondition är därför ett nödvändigt objektivt mått, säger Peter Wallin, vd på HPI Health Profile Institute.

– Då konditionen minskar är samhällsbehovet av fysisk aktivitet och konditionstester större än någonsin. Det är framför allt Sveriges Företagshälsor som testar kondition och genomför Hälsoprofiler för att motivera till bl a fysisk aktivitet. Jag är förvånad att till exempel inte fler gym- och träningsanläggningar med sina personliga tränare testar konditionen hos sina kunder, säger Gunnar Andersson, metod- och forskningsansvarig på HPI Health Profile Institute.

Läs hela forskningsartikeln

Ekblom-Bak, E et al. 2018: Decline in cardiorespiratory fitness in the Swedish working force between 1995 and 2017. Scand J Med Sci Sports, 29, pp. 232–239.