Podd / 18 februari 2022 / 2 min läsning

”Facket en viktig faktor i ett utvecklat arbetsmiljöarbete”

Avsnitt från podden Allt är arbetsmiljö

HPI presenterar och stöttar podden Allt är arbetsmiljö som är en oberoende podd för dig med intresse av arbetsmiljöfrågor. Du kanske arbetar inom företagshälsa, HR, som chef eller är skyddsombud.

I ”Allt är arbetsmiljö” varvas fakta med trend- och omvärldsspaning kring aktuella ämnen med fokus på kunskap kring det breda och djupa området arbetsmiljö. Intressanta gäster ger perspektiv och varje avsnitt är ca 30 minuter. Podden är oberoende och drivs av Stefan Persson.

Avsnitt 16 ”Facket en viktig faktor i ett utvecklat arbetsmiljöarbete”

Claes Björkman och Stefan Persson möter Annica Hedbrant från Unionen där hon är utredare av arbetsmiljö vid enheten för avtal & politik. Unionen har fler än 700 000 medlemmar och samtalet kretsar kring:

  • Hur har pandemin påverkat medlemmarna utifrån arbetsmiljöaspekter?
  • Hur fungerar distansarbetet? finns de tekniska förutsättningarna? Hur har medlemmar som av praktiska skäl inte kan arbeta hemma hanterat situationen?
  • Hur har balansen mellan arbets- och privatliv fungerat under pandemin och vilka aktiviteter kan stärka tydliga gränser?
  • Vilket stöd och vilka verktyg behöver arbetsgivare, fack och skyddsorganisation för att hantera situationer som denna i en framtid?
  • Hur fungerar rekryteringen av arbetsmiljöombud?
  • Hur ser arbetslivet ut 2030? Vilken är Unionens bild?

Claes och Stefan spanar också på chefens ökande arbetsbelastning. Hur länge klarar man av att jobba ständig övertid? Är chefsrollen ett ganska omöjligt uppdrag, är det skälet till att allt fler unga väljer bort chefskarriären? Dessutom en spaning på begreppet arbetslivskriminalitet, kan/ska företagshälsan vara en positiv konkret visselblåsare vid direkt arbetsmiljökriminalitet?