En bättre hälsa och ett hållbart arbetsliv

Här kan du ladda ner samtliga talares presentationer från heldagseventet den 6 oktober 2021.

 

Fysisk aktivitet och hälsa

Per Nilsson, rektor GIH och nationell samordnare för ökad fysisk aktivitet

Ladda ner presentation

 

Arbetsplatsen som arena för fysisk aktivitet

Peter Munck af Rosenschöld, Vd Branschföreningen Sveriges Företagshälsor

Ladda ner presentation

 

Nuläge och trender fysisk aktivitet och kondition (forskning HPI‐gruppen)

Elin Ekblom‐Bak, docent i idrottsvetenskap, Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa på GIH

Ladda ner presentation

 

Viktiga arbetsmiljöfaktorer bakom ett hållbart arbetsliv

Magnus Svartengren, professor, Institutionen för medicinska vetenskaper, Arbets‐ och miljömedicin, Uppsala universitet

Ladda ner presentation

 

Nuläge och trender inom fetma/övervikt. Fitness and Fatness

Erik Hemmingsson, med dr, PhD, Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa på GIH

Ladda ner presentation

 

Makro- och mikrotrender i arbetslivet, utmaningar och möjligheter

Sofia Paulsson, Claes Björkman, Stefan Persson, HPI

Ladda ner presentation

 

Hållbar motivation

Magnus Lindwall, professor hälsopsykologi, Göteborgs Universitet och GIH

Ladda ner presentation

 

HPI presenterar ny utveckling och nya tjänster

Sofia Paulsson, Claes Björkman och Peter Wallin, HPI

Ladda ner presentation