Har ditt företag koll på medicinska kontroller?

Kom igång med arbetsgivarkontot idag. Få ordning och reda på medicinska kontroller.

Få reda på mer
mobil

Ordning och reda – uppfyll lagkrav

Ordning och reda på intyg och bevakning som automatiskt publiceras på ditt arbetsgivarkonto. Du får påminnelser när det är dags att boka in nya kontroller.

skydda medarbetare

Enkelt och smidigt

Enkla beställningar och enkel verksamhetsplanering – Du kan enkelt se vilka medarbetare som är tjänstbara för att använda i din verksamhetsplanering.

Rapport_ikon

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Grupprapporter för att koppla samman medicinska kontroller med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Kom igång med ditt arbetsgivarkonto idag

Hur får jag åtkomst till mitt konto?

Vänd dig till din företagshälsa om du inte har ett arbetsgivarkonto. Arbetsgivarkontot är en ny del av plattformen Plustoo som företagshälsorna använder för att utveckla hälsa och arbetsmiljö. På det här viset kan du samarbeta effektivare med företagshälsan.

Vad är det jag får genom mitt arbetsgivarkonto?

  • Ordning och reda på intyg som publiceras automatiskt på ditt arbetsgivarkonto. Du har alltid intygen tillgängliga digitalt.
  • Ordning och reda på bevakningar som publiceras automatiskt.
  • Påminnelser när det är dags att boka in nya medicinska kontroller.
  • Kontroll och överblick på vilka medicinska kontroller som är genomförda och ska genomföras.
  • Effektivare verksamhetsplanering – du kan enkelt se vilka medarbetare som har tjänstbarhetsintyg.
  • Digitalt signerade intyg som är enkla att dela.
  • Du får hjälp med att dina medarbetare får intyg och påminnelser till sitt hälsokonto.

”Kontot blir verkligen en hjälp att hålla ordning på viktiga delar i det systematiska arbetsmiljöarbetet för arbetsgivaren. ” Sofia Paulsson, Medicinsk chef HPI