hpi

Beställ tester

Beställ tester till Plustoo

För att arbeta med våra metoder behöver du som kund förbeställa tester för de metoder du önskar använda.

De tester som inte använts inom aktuell abonnemangsperiod förs över till nästa abonnemangsperiod.