hpi

Beställ enkätlänk

Beställ anpassad eller generell enkätlänk

Med enkätlänk via Todaytoo.se besvarar deltagaren frågorna i förväg och lämnar sitt samtycke. Använder du deltagarlista med personnummer får varje deltagare rätt organisationstillhörighet redan när hen besvarar enkäten, vilket underlättar mycket vid framtagande av grupprapporten till kunden.

Deltagaren får även chans att i lugn och ro reflektera över frågorna och sina svar, och samtalet underlättas då deltagarens svar redan finns i Plustoo.

Vi rekommenderar att du alltid använder anpassad enkätlänk, och så ofta det är möjligt även deltagarlista. Beställ enkätlänk på www.plustoo.com.

Gå direkt till:  » Mallar för e-post, texter och deltagarlista.

Gå igenom nedan steg inför din beställning

Vi behöver din beställning senast 5 arbetsdagar innan startdatum för enkäten.

 1. Vilken tjänst vill er kund använda?
  Ni väljer
  – Hälsoprofil
  – Hälsoscreening
  – Hälsoundersökning i arbetslivet
  – Arbetsplatsprofil
  – Funktionsanalys
  – Medicinska kontroller i arbetslivet
  – Nyanställningsundersökning
  – Hälsoprofil med Arbetsplatsprofil
  – Hälsoscreening med Arbetsplatsprofil
  – OSA-kartläggning
  I Hälsoundersökning i arbetslivet väljer du själva vilka frågor och kontroller som ingår, se mer i Guider & Support: Välj innehåll –  Hälsoundersökning i arbetslivet.
 2. Hur vill er kund att grupprapporten ska presenteras?
  Vill din kund se resultat per avdelning/närmaste chef/ort mm? Enklast använder du då deltagarlista med personnummer, där din kund på förhand anger vilken underorganisation respektive deltagare tillhör. När deltagaren sedan besvarar sin enkät får hen automatiskt rätt organisationstillhörighet, och allt är förberett inför grupprapporten. Deltagarlista används med fördel även om kunden endast vill se statistik på hela gruppen. Med deltagarlista kan du i realtid följa antal svar, och tidigt upptäcka avdelningar med lägre svarsfrekvens. För att du ska få korrekta uppgifter från din kund använder du vår mall för deltagarlista.
 3. Hur ska deltagarna få enkätlänken?
  Använder du deltagarlista kan vi skicka ut enkätlänken i ett mejl från oss. Då ingår 2 påminnelser till de som ännu inte besvarat enkäten. Du kan självklart även ge enkätlänken till deltagarna på egen hand. Använd våra textmallar.
 4. Vilken information ska deltagarna få innan och efter de besvarar enkäten?
  Hur bokar deltagarna tid för besök? Ska de vara fastande inför blodprovstagningen? Vill kunden påminna medarbetarna att använda sitt friskvårdsbidrag? Använd våra textmallar. Tänk på att ge samma information på alla språk du väljer att enkäten ska kunna besvaras på.
 5. Välj slutdatum, språk, inloggningssätt och eventuellt projekt
  Slutligen bestämmer du slutdatum, vilka språk enkäten ska kunna besvaras på, hur deltagaren ska logga in och om du förutom Organisation även vill använda Projekt för att underlätta framtagande av grupprapporten.
 6. Beställ enkätlänk på www.plustoo.com
  Se gärna mer i nedan film eller i guiden Anpassad enkätlänk via plustoo.com
  – Genom att skicka in din beställning godkänner du villkor för Enkätlänk.
  – Anpassade enkätlänkar debiteras enligt prislista.
  – Vid e-postutskick från oss, be kundens IT säkerställa att de godkänner enkat@todaytoo.se samt @em.todaytoo.se.
  – Om deltagarna besvarar enkäten från en gemensam dator eller surfplatta, tänk på att stänga av autofill och autocomplete i webbläsaren.

  Enkät besvaras i den senaste versionen av Chrome, Safari eller Edge. Använder deltagaren en äldre version av webbläsare kan det innebära att enkäten inte går att besvara.

Att arbeta med enkätlänkar i Plustoo

Mallar för E-post, Intro, Samtycke, Meddelande samt Deltagarlista

enkät

Använd anpassad enkätlänk

Vi rekommenderar att du beställer en ny anpassad enkätlänk till varje nytt hälso-/arbetsmiljöprojekt och använder deltagarlista så varje deltagares test kopplas till rätt organisation/underorganisation. Att testen tillhör rätt organisation/underorganisation sparar mycket tid för dig vid arbetet med grupprapporter.

Med anpassad enkätlänk får du dessutom en status-sida med information om antalet svar och svarsfrekvens för respektive organisation/underorganisation.

Du kan välja att vi hanterar e-postutskick och då ingår två påminnelser för ökad svarsfrekvens. Du väljer svarsperiod, inloggningssätt och språk för enkäten och kan kan även anpassa informationstexterna.

Anpassad enkätlänk erbjuds för alla våra tjänster.

Obs! En anpassad enkätlänk avser en tidsavgränsad svarsperiod och riktar sig till en gemensam Topporganisation med eventuella Underorganisationer. Vid olika Underorganisationer krävs deltagarlista. Varje Topporganisation kräver en egen enkätlänk.

enkät

Använd generell enkätlänk

Generell enkätlänk används främst som en ”backup” när du ska träffa deltagaren i ett samtal och deltagaren…
…saknas på deltagarlistan i en anpassad enkätlänk på grund av till exempel nyanställning.
…glömt att besvara sin anpassade enkätlänk och snabbt får besvara sin enkät i ert väntrum.

En generell enkätlänk per tjänst ingår kostnadsfritt i ert Plustoo-abonnemang och erbjuds för alla våra tjänster där ni träffar deltagarna i ett samtal (gäller ej Medicinska kontroller i arbetslivet som kräver anpassad enkätlänk).

Obs! I samtalet måste du byta till korrekt Organisation från den automatiska Topporganisationen _ENKÄTER FRÅN TODAYTOO_.