Beställ enkätlänk

Beställ anpassad eller generell enkätlänk

Med enkätlänk via Todaytoo.se besvarar deltagaren frågorna i förväg. Det ger deltagaren chans att i lugn och ro reflektera över frågorna och sina svar samt underlättar samtalet då deltagarens svar redan finns i Plustoo. Vi rekommenderar att du alltid använder enkätlänkar.

 

Gå direkt till:     » Mallarna för texter, deltagarlista och e-post.

Tänk på vid beställning

Vi rekommenderar att deltagarna besvarar sin enkät i den senaste versionen av Chrome, Safari eller Edge. Använder deltagaren en äldre version av webbläsare kan det innebära att enkäten inte går att besvara.

Använd Anpassad enkätlänk

Vi rekommenderar att du beställer en ny anpassad enkätlänk till varje nytt hälso-/arbetsmiljöprojekt och använder deltagarlista så varje deltagares test kopplas till rätt organisation/underorganisation. Att testen tillhör rätt organisation/underorganisation sparar mycket tid för dig vid arbetet med grupprapporter.

Med anpassad enkätlänk får du dessutom en status-sida med information om antalet svar och svarsfrekvens för respektive organisation/underorganisation.

Det ingår e-postutskick och två påminnelser för ökad svarsfrekvens. Du väljer svarsperiod, inloggningssätt och språk för enkäten och kan kan även anpassa informationstexterna.

Anpassad enkätlänk erbjuds för alla våra tjänster.

Obs! En anpassad enkätlänk avser en tidsavgränsad svarsperiod och riktar sig till en gemensam Topporganisation med eventuella Underorganisationer. Vid olika Underorganisationer krävs deltagarlista. Varje Topporganisation kräver en egen enkätlänk.

Använd generell enkätlänk

Generell enkätlänk används främst som en ”backup” när du ska träffa deltagaren i ett samtal och deltagaren…
…saknas på deltagarlistan i en anpassad enkätlänk på grund av till exempel nyanställning.
…glömt att besvara sin anpassade enkätlänk och snabbt får besvara sin enkät i ert väntrum.

En generell enkätlänk per tjänst ingår kostnadsfritt i ert Plustoo abonnemang och erbjuds för alla våra tjänster där ni träffar deltagarna i ett samtal:

  • Hälsoprofil
  • Hälsoscreening med samtal
  • Arbetsplatsprofil med samtal
  • Hälsoprofil med Arbetsplatsprofil
  • Hälsoscreening med Arbetsplatsprofil med samtal

Obs! I samtalet måste du byta till korrekt Organisation från den automatiska Topporganisationen _ENKÄTER FRÅN TODAYTOO_.

Mallar för Intro- Samtycke- och Meddelandetexter

Ladda ned och anpassa texterna så de passar er/er kund. Mallarna används både för anpassad och generell enkätlänk. Texterna erbjuds på både svenska, engelska och norska.

–   Hälsoprofil
–   Hälsoscreening
–   Hälsoundersökning i arbetslivet
–   Arbetsplatsprofil
–   Medicinsk kontroll i arbetslivet
–   Hälsoprofil med Arbetsplatsprofil
–   Hälsoscreening med Arbetsplatsprofil

Mall för deltagarlista

Ladda ned och fyll i deltagarlistan då du vill:
–   Att varje deltagare automatiskt får korrekt Organisation när hen besvara sin enkät.
–   Använda e-postutskick från HPI.
–   Säkerställa att korrekt deltagare besvarar enkäten.

Obs! Du måste använda vår mall för deltagarlista

Mallar för e-postutskick från HPI

Ladda ned och anpassa texterna till e-postutskick från HPI. I e-postutskick från HPI ingår ett utskick till samtliga på deltagarlistan samt två påminnelser till de deltagare som ännu inte besvarat sin enkät på era angivna datum. E-postutskick från HPI ingår utan extra kostnad i alla anpassade enkätlänkar. Texterna erbjuds på både svenska, engelska och norska.

–   Hälsoprofil
–   Hälsoscreening
–   Hälsoundersökning i arbetslivet
–   Arbetsplatsprofil
–   Medicinsk kontroll i arbetslivet
–   Hälsoprofil med Arbetsplatsprofil
–   Hälsoscreening med Arbetsplatsprofil

Obs! För att minimera risken att e-posten fastnar i skräppostfilter eller brandväggar, be kundens IT säkerställa att de godkänner enkat@todaytoo.se samt @em.todaytoo.se.

Tänk på vid beställning

Vi rekommenderar att deltagarna besvarar sin enkät i den senaste versionen av Chrome, Safari eller Edge. Använder deltagaren en äldre version av webbläsare kan det innebära att enkäten inte går att besvara.