Allmänna villkor

Allmänna villkor för utbildning

Innehåll och snabblänkar:

 1. Inledning
 2. Kurser med lärarledda dagar
 3. Kurser med enbart e-learning
 4. Behörighet att beställa abonnemang
 5. Tekniska krav för Plustoo

1 Inledning

De allmänna villkoren gäller om inte annat skriftligen överenskommits.

2 Kurser med lärarledda dagar – grundutbildningarna

2.1 Förkunskapskrav

Grundutbildningen i HPI Hälsoprofil eller HPI Konditionstest förutsätter att du är företagssköterska, hälsopedagog, personlig tränare eller liknande.

2.2 Omfattning

Grundutbildning i HPI Hälsoprofil omfattar:

 • Självstudier via e-learning, cirka 6 – 8 timmar beroende på förkunskaper.
 • Tre lärarledda dagar innehållande både teori och praktik.
 • Hemuppgift att genomföra minst tre egna Hälsoprofiler samt skriva reflektion kring en av dessa.
 • Examinationssamtal med läraren, cirka 30 minuter.

Grundutbildning i HPI Konditionstest omfattar:

 • Självstudier via e-learning, cirka 4 – 6 timmar beroende på förkunskaper.
 • En lärarledd dag innehållande både teori och praktik.
 • Hemuppgift att genomföra minst tre egna Konditionstester samt skriva reflektion kring en av dessa.
 • Examinationssamtal med läraren, cirka 20 minuter.

2.3 Kursmaterial

E-learning under begränsad period. Utbildningslicens i Plustoo för inmatning och statistikbearbetning under 3 månader. Hälsokonto via Todaytoo.se för studenternas deltagare. Digitalt kursmaterial för nedladdning samt ett tryckt kompendium. Kursmaterialet är personligt och obligatoriskt.

2.4 Inläsning av kursmaterial

Grundutbildningen i HPI Hälsoprofil och HPI Konditionstest innehåller både e-learning och lärarledda dagar. Obligatoriska e-learningkurser ska vara genomförda till första lärarledda tillfället annars har HPI rätten att neka fortsatt deltagande på utbildningen.

2.5 Närvaro

Grundutbildningen i HPI Hälsoprofil och HPI Konditionstest kräver 100% närvaro alla lärarledda dagar. Missat tillfälle ska tas igen inom 1 år från kursstart, annars måste hela utbildningen göras om. Kontakta academy@hpihealth.se vid eventuell sjukdom. Eventuella kostnader för resa/boende bekostas av studenten själv.

2.6 Hemuppgift

Grundutbildningen i HPI Hälsoprofil: Genomförande av tre (3) egna Hälsoprofilbedömningar varav en (1) skriftligen ska kommenteras och lämnas in dag fyra (4) alternativt mejlas in till academy@hpihealth.se. Genomförande av en Hälsoprofilbedömning kräver godkänd testcykel, pulsmätare, blodtrycksutrustning och Plustoo.

Grundutbildningen i HPI Konditionstest: Genomförande av tre (3) egna HPI Konditionstester varav ett (1) skriftligen ska kommenteras och mejlas in till academy@hpihealth.se efter den lärarledda dagen. Genomförande av ett HPI Konditionstest kräver godkänd testcykel, pulsmätare och Plustoo.

2.7 Examination och intyg

För godkänd kurs krävs slutförd obligatorisk e-learning, 100% närvaro de lärarledda dagarna samt godkänd inlämnad hemuppgift. Efter det kan studenten ladda ned sitt digitala intyg. Det är först efter nedladdat intyg som studenten har behörighet att beställa abonnemang i Plustoo och genomföra skarpa profiler.

2.8 Fakturering

Fakturering av kursavgiften sker 30 dagar innan kursstart. Betalningsvillkor 30 dagar.

2.9 Av-/ombokning

Vid avbokning eller ändring mindre än 14 dagar före datum för start av kurs eller utbildning faktureras 50% av priset. Vid avbokning eller ändring mindre än 7 dagar före datum för start av kurs eller utbildning faktureras 100%.  

3 Kurser med enbart e-learning – uppdateringsutbildningarna

3.1 Förkunskapskrav

 • Uppdatering i HPI Hälsoprofil kräver godkänd grundutbildning i HPI Hälsoprofil inom 8 år och/eller aktivt abonnemang för Hälsoprofiler i Plustoo. Användare som gick sin utbildning i HPI Hälsoprofil tidigare än för 8 år sedan erbjuds delta på Grundutbildningen i HPI Hälsoprofil till rabatterat pris.
 • Uppdatering i HPI Konditionstest kräver godkänd grundutbildning i HPI Konditionstest eller HPI Hälsoprofil inom 8 år och/eller aktivt abonnemang för Konditionstester- och/eller Hälsoprofiler i Plustoo.
 • Hälsosammare livsstil, bättre ekonomi kräver inga förkunskaper, men grundläggande kunskaper i matematik och vana att arbeta i excel är en fördel.

3.2 Omfattning

 • Uppdatering i HPI Hälsoprofil omfattar e-learning på cirka 6 – 8 timmar beroende på förkunskaper samt minst en genomförd Hälsoprofil innan sluttestet via e-learning.
 • Uppdatering i HPI Konditionstest omfattar e-learning på cirka 2 – 4 timmar beroende på förkunskaper samt minst ett genomfört Konditionstest innan sluttestet via e-learning.
 • Hälsosammare livsstil, bättre ekonomi omfattar e-learning på cirka 6 – 12 timmar beroende på kunskaper i matematik och vana att arbeta i excel.

3.3 Kursmaterial

 • Uppdatering i HPI Hälsoprofil och HPI Konditionstest: e-learning under 60 dagar. Utbildningslicens i Plustoo för inmatning och statistikbearbetning under 3 månader. Hälsokonto via Todaytoo.se för studenternas deltagare. Kursmaterialet är personligt och obligatoriskt.
 • Hälsosammare livsstil, bättre ekonomi: e-learning under 60 dagar samt e-boken Hälsosammare livsstil, bättre ekonomi.

3.4 Examination

 • Uppdatering i HPI Hälsoprofil och HPI Konditionstest: Slutförd obligatorisk e-learning samt godkänt sluttest via e-learning. Digitalt intyg laddas ned av studenten efter godkänt sluttest. Det är först efter nedladdat intyg som studenten har behörighet att beställa abonnemang i Plustoo och genomföra skarpa profiler.
 • Hälsosammare livsstil, bättre ekonomi: Slutförd e-learning. Digitalt intyg laddas ned av studenten efter genomförd e-learning.

3.5 Fakturering

Fakturering av kursavgiften sker i samband med anmälan. Betalningsvillkor 30 dagar.

3.6 Avbokning

Avbokning av påbörjad e-learning kurs är ej möjlig.

4 Behörighet att beställa abonnemang

Abonnemanget Plustoo One – HPI Konditionstest kräver godkänd Grund- eller Uppdateringsutbildning i HPI Hälsoprofil eller HPI Konditionstest. Tjänsten HPI Hälsoprofil ingår i Plustoo Premium. Arbete med tjänsten HPI Hälsoprofil kräver godkänd Grund- eller Uppdateringsutbildning i HPI Hälsoprofil.

5 Tekniska krav för Plustoo

Säkerställ att dessa tekniska krav är uppfyllda för att arbeta med Plustoo Teknisk specifikation Plustoo.

Senast uppdaterad: 2021-08-25