Allmänna villkor

Allmänna villkor för utbildning

Innehåll och snabblänkar:

 1. Inledning
 2. Kurser med lärarledda dagar
 3. Kurser med enbart e-learning
 4. Behörighet att beställa abonnemang
 5. Tekniska krav för Plustoo

 

1 Inledning

De allmänna villkoren gäller om inte annat skriftligen överenskommits.

 

2 Kurser med lärarledda dagar – grundutbildningarna

 

2.1 Förkunskapskrav

Grundutbildningen i HPI Hälsoprofil eller HPI Konditionstest förutsätter att du är företagssköterska, hälsopedagog, personlig tränare eller liknande.

 

2.2 Omfattning

Grundutbildning i HPI Hälsoprofil omfattar:

 • Självstudier via e-learning, cirka 6 – 8 timmar beroende på förkunskaper.
 • Tre lärarledda dagar innehållande både teori och praktik.
 • Hemuppgift att genomföra minst tre egna Hälsoprofiler samt skriva reflektion kring en av dessa.
 • Examinationssamtal med läraren, cirka 30 minuter.

Grundutbildning i HPI Konditionstest omfattar:

 • Självstudier via e-learning, cirka 4 – 6 timmar beroende på förkunskaper.
 • En lärarledd dag innehållande både teori och praktik.
 • Hemuppgift att genomföra minst tre egna Konditionstester samt skriva reflektion kring en av dessa.
 • Examinationssamtal med läraren, cirka 20 minuter.

 

2.3 Kursmaterial

E-learning under begränsad period. Utbildningslicens i Plustoo för inmatning och statistikbearbetning under 3 månader. Plustoo innehåller tjänsterna Hälsoprofilbedömning, HPI Konditionstest, HPI Hälsoscreening, HPI Arbetsplatsprofil, Blodprofil samt AUDIT. Hälsokonto via Todaytoo.se för studenternas deltagare. Digitalt kursmaterial för nedladdning samt ett tryckt kompendium. Kursmaterialet är personligt och obligatoriskt.

 

2.4 Inläsning av kursmaterial

Grundutbildningen i HPI Hälsoprofil och HPI Konditionstest innehåller både e-learning och lärarledda dagar. Obligatoriska e-learningkurser ska vara genomförda till första lärarledda tillfället annars har HPI rätten att neka fortsatt deltagande på utbildningen.

 

2.5 Närvaro

Grundutbildningen i HPI Hälsoprofil och HPI Konditionstest kräver 100% närvaro alla lärarledda dagar. Missat tillfälle ska tas igen inom 1 år från kursstart, annars måste hela utbildningen göras om. Kontakta academy@hpihealth.se vid eventuell sjukdom. Eventuella kostnader för resa/boende bekostas av studenten själv.

 

2.6 Hemuppgift

Grundutbildningen i HPI Hälsoprofi: Genomförande av 3 egna Hälsoprofilbedömningar varav 1 skriftligen ska kommenteras och lämnas in dag 4 alternativt mejlas in till academy@hpihealth.se. Genomförande av en Hälsoprofilbedömning kräver godkänd testcykel, pulsmätare, blodtrycksutrustning och Plustoo.

Grundutbildningen i HPI Konditionstest: Genomförande av 3 egna HPI Konditionstester varav 1 skriftligen ska kommenteras och mejlas in till academy@hpihealth.se efter den lärarledda dagen. Genomförande av ett HPI Konditionstest kräver godkänd testcykel, pulsmätare och Plustoo.

 

2.7 Examination och intyg

För godkänd kurs krävs slutförd obligatorisk e-learning, 100% närvaro de lärarledda dagarna samt godkänd inlämnad hemuppgift. Efter det kan studenten ladda ned sitt digitala intyg. Det är först efter nedladdat intyg som studenten har behörighet att beställa abonnemang i Plustoo och genomföra skarpa profiler.

 

2.8 Fakturering

Fakturering av kursavgiften sker 30 dagar innan kursstart. Betalningsvillkor 30 dagar.

 

2.9 Av-/ombokning

Vid avbokning senare än 30 dagar innan kursstart återbetalas 50% av kursavgiften. Vid avbokning senare än 14 dagar innan kursstart sker ingen återbetalning. Ni har istället möjlighet att boka om kurstillfället till nytt datum inom 1 år från avbokat tillfälle, alternativt överlåta kursplatsen till en kollega.  

 

3 Kurser med enbart e-learning – uppdateringsutbildningarna

 

3.1 Förkunskapskrav

 • Uppdatering i HPI Hälsoprofil kräver godkänd grundutbildning i HPI Hälsoprofil inom 8 år och/eller aktivt abonnemang för Hälsoprofiler i Plustoo. Användare som gick sin utbildning i HPI Hälsoprofil tidigare än för 8 år sedan erbjuds delta på Grundutbildningen i HPI Hälsoprofil till rabatterat pris.
 • Uppdatering i HPI Konditionstest kräver godkänd grundutbildning i HPI Konditionstest eller HPI Hälsoprofil inom 8 år och/eller aktivt abonnemang för Konditionstester- och/eller Hälsoprofiler i Plustoo.
 • Hälsosammare livsstil, bättre ekonomi kräver inga förkunskaper, men grundläggande kunskaper i matematik och vana att arbeta i excel är en fördel.

 

3.2 Omfattning

 • Uppdatering i HPI Hälsoprofil omfattar e-learning på cirka 6 – 8 timmar beroende på förkunskaper samt minst en genomförd Hälsoprofil innan sluttestet via e-learning.
 • Uppdatering i HPI Konditionstest omfattar e-learning på cirka 2 – 4 timmar beroende på förkunskaper samt minst ett genomfört Konditionstest innan sluttestet via e-learning.
 • Hälsosammare livsstil, bättre ekonomi omfattar e-learning på cirka 6 – 12 timmar beroende på kunskaper i matematik och vana att arbeta i excel.

 

3.1 Kursmaterial

 • Uppdatering i HPI Hälsoprofil och HPI Konditionstest: e-learning under 60 dagar. Utbildningslicens i Plustoo för inmatning och statistikbearbetning under 3 månader. Plustoo innehåller tjänsterna HPI Hälsoprofil, HPI Konditionstest, HPI Hälsoscreening, HPI Arbetsplatsprofil, Blodprofil samt AUDIT. Hälsokonto via Todaytoo.se för studenternas deltagare. Kursmaterialet är personligt och obligatoriskt.
 • Hälsosammare livsstil, bättre ekonomi: e-learning under 60 dagar samt e-boken Hälsosammare livsstil, bättre ekonomi.

 

3.2 Examination

 • Uppdatering i HPI Hälsoprofil och HPI Konditionstest: Slutförd obligatorisk e-learning samt godkänt sluttest via e-learning. Digitalt intyg laddas ned av studenten efter godkänt sluttest. Det är först efter nedladdat intyg som studenten har behörighet att beställa abonnemang i Plustoo och genomföra skarpa profiler.
 • Hälsosammare livsstil, bättre ekonomi: Slutförd e-learning. Digitalt intyg laddas ned av studenten efter genomförd e-learning.

 

3.3 Fakturering

Fakturering av kursavgiften sker i samband med anmälan. Betalningsvillkor 30 dagar.

 

3.4 Avbokning

Avbokning av påbörjad e-learning kurs är ej möjlig.

4 Behörighet att beställa abonnemang

Premiumabonnemang kräver godkänd Grund- eller Uppdateringsutbildning i HPI Hälsoprofil.

Abonnemang i endast HPI Konditionstest kräver godkänd Grund- eller Uppdateringsutbildning i HPI Hälsoprofil eller HPI Konditionstest.

 

5 Tekniska krav för Plustoo

Säkerställ att dessa tekniska krav är uppfyllda för att arbeta med Plustoo Teknisk specifikation Plustoo

 

Uppdaterad 2020-06-01